; اسیست هوم | خدمات خانه | پرستاری | آشپزی
ماده ۱ - پذیرش شرایط و قوانین
۱-۱- کاربر ضمن درخواست در اسیست می‌پذیرد که قوانین و مقررات را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر کاربران از اسیست به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
۲-۱- تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ثبت درخواست در اسیست نمایند. برای استفاده از اسیست کاربر باید نام، نام خانوادگی، شماره همراه و آدرس محل درخواست خود را به درستی وارد نماید و مسئولیت صحیح وارد کردن اطلاعات را بپذیرد.

ماده 2 - استفاده از اسیست
۱-۲- با استفاده از خدمات اسیست کاربر می‌پذیرد که از اسیست و کارپذیران آن برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد.
۲-۲- کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از خدمات اسیست، است.
۳-۲- کاربر می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض کارپذیران اسیست قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد.
۴-۲- کاربر می پذیرد که چنانچه شرایط خاص و مهم اعم از حساسیت زا بودن مکان، بیماری افراد یا سلایق فردی و خانوادگی که در انجام خدمات تاثیرگذار است را در قسمت توضیحات درخواست خود وارد نماید.

ماده 3 - پرداخت ها
۱-۳- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف سامانه هوشمند هزینه مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد.
۲-۳- کارپذیران اسیست متعهد می شوند که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط نرم افزار را نداشته باشند و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان در حیطه مسئولیت اسیست نخواهد بود.

ماده ۴ - مسئولیت اسیست
۱-۴- مسئولین اسیست با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته و واحد گفتگو با مشتری، تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران و همچنین رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائۀ و استفادۀ از خدمات اسیست را بین کاربران و کارپذیران جهت ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
۲-۴- چنانچه هر یک از کاربران اسیست در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته، پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.